subota, 29. lipnja 2013.

Zašto kosti bole?

Čovek ima 86 parnih i 42 neparne kosti. Skelet daje organizmu čvrstinu i stabilnost. Kost predstavlja metabolički veoma aktivno tkivo, koje se neprekidno stvara, razgrađuje i ponovo formira tokom života.

Najčešća oboljenja
 1. zapaljenske reumatske bolesti: reumatska groznica, reumatoidni artritis, juvenilni idiopatski artritis, spondiloartropatije, sistemske bolesti vezivnog tkiva, giht, infekcijski artritisi
 2. degenerativne reumatske bolesti perifernih zglobova i kičmenog stuba
3. vanzglobni reumatizam
 4. retke reumatske bolesti i parareumatska stanja DEGENERATIVNA OBOLJENJA ZGLOBOVA - OSTEOARTROZA
 Čine ih bolesti čije su glavne karakteristike oštećenje i gubitak zglobne hrskavice, zgušnjavanje kosti neposredno ispod hrskavice i hipertrofija kosti na rubovima zgloba. Najčešće se javljaju u zglobovima kolena, kuka, šaka i zglobovima kičme.

 Simptomi
 - bol
 - ukočenost zgloba pri prvim pokretima nakon mirovanja
 - smanjen obim pokreta zglobova

 UZROK: Pojačano ili nepravilno mehaničko opterećenje zgloba.

 ARTROZA SITNIH ZGLOBOVA ŠAKA dovodi do deformiteta prstiju, otežane pokretljivosti, smanjenja mišićne snage u šakama.

 KOKSARTROZA predstavlja artrozu kuka. Glavni simptom je bol pri hodu, u preponi, sedalnom predelu, u kolenu. Kasnije može doći do atrofije mišića, kao i skraćenja noge.

 GONARTROZA - artroza zgloba kolena. Glavni simptomi su bol pri određenim aktivnostima (penjanje uz i silaženje niz stepenice), kratkotrajna ukočenost pri prvim pokretima posle mirovanja, ograničenost pokreta u zglobu kolena, deformiteti zbog koštanih zadebljanja zgloba, nestabilnost kolena, „klecanje“ i „otkazivanje“ kolena.

 SPONDILOZA, SPONDILOARTROZA I DISKARTROZA predstavljaju skup degenerativnih promena na zglobovima kičmenih pršljenova i međupršljenskim diskusima.

 CERVIKALNI SINDROM predstavlja skup simptoma i znakova koji nastaju usled iritacije ili kompresije kičmenih nervnih korenova, krvnih sudova i simpatikusa.

 Simptomi:
 - bol i ukočenost u vratu i ramenima
 - ograničena pokretljivost vratne kičme
 - bol i izmenjen osećaj duž jedne ili obe ruke, sa trnjenjem u prstima i u predelu glave
 - vrtoglavice
 - osećaj zujanja u ušima
 - kratkotrajni gubitak svesti

 LUMBALNI SINDROM obuhvata grupu različitih oboljenja i poremećaja čiji je glavni simptom bol u donjem delu leđa sa ili bez širenja duž jedne ili obe noge.
 Faktori rizika:
 - dugotrajno sedenje
 - dugotrajno stajanje
 - prinudni položaji (u automobilu, za kompjuterom)
 - nedovoljna fizička aktivnost
 - gojaznost
 - trudnoća
 - poremećena statika (kifoza, skolioza)
 - visok rast
 - nasledni faktor
 - psihička i emocionalna nestabilnost

 Simptomi:
 - bol koji nastupa naglo, obično posle podizanja tereta ili naglog nekontrolisanog pokreta
 - trnjenje duž noge, osećaj peckanja i hladnoće
 - nemogućnost stajanja na prstima ili petama
 Dijagnoza:
 - klinički pregled
 - rendgensko snimanje
 - kompjuterizovana tomografija
 - nuklearna magnetna rezonanca
 - elektromioneurografija
 - laboratorijske analize

 Lečenje:
 - fizikalna terapija
 - terapija lekovima
 - hirurške tehnike

 OSTEOPOROZA
 Reč je o sistemskoj bolesti kostnog tkiva koja nastaje kada je količina kosti koja se razgradi u jedinici vremena veća od količine novostvorene kosti uz normalnu strukturu same kosti.

 Tipovi osteoporoze
 - primarna - postmenopauzalna (tip I) i senilna (tip II)
 - sekundarna - nastaje u toku endokrinih bolesti, kod upotrebe određenih lekova (kortikosteroidi, metotreksat, fenobarbiton, heparin, citostatici), kod hroničnih zapaljenskih oboljenja, dugotrajne imobilizacije...
 Faktori rizika:
 - prevremena menopauza
 - primena lekova koji utiču na kostnu masu
 - genetika
 - mala telesna masa i gracilna konstitucija
 - upotreba alkohola i cigareta
 - podatak o prethodnoj fratkuri
 - podatak o smanjenju telesne visine i prisutna kifoza
 - malo kretanja
 Bolest je obično bez simptoma, a kada se simptomi jave, najčešće su posledica preloma. Obično bol nastaje naglo u predelu kičmenog stuba, koji se pojačava pri kretanju i koji je posledica patološkog preloma pršljena prilikom manje traume ili podizanja tereta, a nekad i spontano.
 U slučaju osteoporoze tip I najčešće se sreće prelom kičmenog pršljena, a u slučaju senilne forme češće se radi o prelomu kuka ili podlaktice.

 Dijagnoza
 - merenje mineralne koštane gustine (osteodenzitometrija) pojedinih segmenata kosti (lumbalna kičma i kuk)
 - DEXA metod

 Lečenje:
 - primena lekova koji smanjuju dalju razgradnju kosti, kao i suplementacija kalcijumom i vitaminom D
 - fizička aktivnost primerena životnom dobu
 sunčanje u jutarnjim satima
 - unos hrane bogate kalcijumom i D vitaminom
 - fizikalna terapija.

serbianforum

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.