subota, 16. ožujka 2013.

Pseudomembranozni enterokolitis


Clostridium difficile izaziva pseudomembranozni kolitis. Pseudomembranozni kolitis je retko i teško oboljenje kolona sa karakterističnim membranama na sluznici.


Uzrok nastanka
Rod Clostridium čine brojne bakterijekse vrste. To su Gram pozitivni bacili koji u starim kulturama ispoljavaju Gram labilnost. U preparatima kulture se vide kao dugi i tanki štapići, raspoređeni pojedinačno ili u vidu paketa čioda, sa okruglom terminalnom sporom koja svojom veličinom deformiše telo bakterije, tako da liče na čiodu, palicu za doboš ili šibicu. Kapsulu ne stvaraju. Klostridije mogu, pored enzima, stvarati i snažne egzotoksine.

Clostridium difficile se može naći kod 1-4% odraslih u crevima, kao normalan deo crevne flore. Kod dece ispod 1 godine prisutna je u čak 30-50%, takođe kao deo crevne flore.

Smatra se da dugotrajna terapija antibioticima širokog spektra može dovesti do disbioze crevne flore i razmnožvavanja bakterija. Jedan od značajnih faktora rizika za nastanak bolesti je hospitalizacija (ostali faktori rizika: starije osobe, primena inhibitora protonske pumpe, komorbiditet). C. difficile u formi spore preživljava i u nepovoljnim uslovima i da se u toj formi lako prenosi neposredno sa bolesnika na bolesnika ili posredstvom zdravstvenog osoblja.

Klinička slika
Simptomi se mogu pojaviti u toku primene antibiotika ili 7 do 10 dana nakon terapije. Najčešći simptomi su dijareja (proliv), sa ili bez krvi, grčeviti bolovi i povišena temperatura. U teškim oblicima bolesti nastaju dehidratacija, elektrolitski disbalansi, toksični megakolon, šok, mentalni poremećaji.

Dijagnoza
Dijagnoza se uglavnom postavlja testom na C. difficile toksin u stolici. Postavlja se i na osnovu kliničke slike, endoskopskog nalaza i koprokultutre.

Lečenje
Lečenje treba započeti odmah. Primenjuju se infuzije rastvora radi nadoknade tečnosti i elektrolita. Indikovani su lekovi za smirivanje peristaltike, zatim vankomicin, metronidazol, preparati laktobacila za uspostavljanje crevne flore. U fulminantnom obliku je potreban hirurški zahvat.

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.