četvrtak, 28. ožujka 2013.

Hladni aglutinini


Normalan nalaz: <1:32
Uzroci povišenih vrijednosti:
1.         Primarna atipična upala pluća-pneumonija: mikoplazma pneumonije
(primary atypical pneumonia: mycoplasma pneumonia)
2.         Infektivna mononukleoza (infectious mononucleosis)
3.         Citomegalovirusne infekcije (CMV infection)
4.         Drugi uzroci: jetrena ciroza, stečena hemolitična anemija, promzline, multipli
mijelom-myeloma multiplex, limfom, malarija (Others: hepatic cirrhosis,
acquired hemolytic anemia, frostbite, multiple myeloma, lymphoma, malaria)
Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Drew Provan: Clinical and Laboratory Investigation (Oxford Handbook)
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.