četvrtak, 28. ožujka 2013.

Acidum uricum

Uvod

Hiperuricemija se javlja zbog povećanog stvaranja mokraćne kiseline, smanjenog izlučivanja mokraćne kiseline, ili zbog oba navedena uzroka.
Hiperuricemija može biti primarna ili sekundarna.
Primarna hiperuricemija postoji ako nema stanja koje uzrokuje povećano stvaranje ili smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline
Sekundarna hiperuricemija postoji ako se prekomjerno stvaranje mokraćne kiseline, smanjeno izlučivanje mokraćne kiseline, ili oboje može pripisat poznatom stanju.Normalne vrijednosti:
žene, MGH 2,3 – 6,6 mg/dL; SI 137 – 393 µmol/L;
muškarci MGH 3,6 – 8,5 mg/dL; SI 214 – 506 µmol/L)

Uzroci povišenih vrijednosti
Uzroci sekundarne hiperuricemije uslijed prekomjernog stvaranja mokraćne kiseline:

    Giht (gout)
    Acidoza (acidosis)
    Addison -ova bolest
    Nefrogeni dijabetes insipidus (nephrogenic diabetes insipidus)
    Policistični bubrezi (polycystic kidneys)
    Hereditarni-nasljedni nedostatak enzima: hipoksantin-gvanin-fosforibosil transferaze Mijeloproliferativni poremećaji (myeloproliferative disorders)
    Limfoproliferativne bolesti
    Tkivna hipoksija
    Pretilost / debljina
    Malignitet
    Aktivna psorijaza (active psoriasis)
    Hemolitični poremećaji - prekomjerna liza-raspadanje ćelija: hemoterapeutski pripravci, radio terapija, leukemija, limfom, hemolitična anemija
    Dijeta bogata purinima ili proteinima (diet high in purines or protein)
    Alkohol
    Vitamin B12
    Nikotinska kiselina
    Lijekovi (citotoksični lijekovi, varfarin)

Uzroci sekundarne hiperuricemije uslijed smanjenog Izlučivanja mokraćne kiseline:

    Hronično zatajenje bubrega
    Olovna nefropatija (lead poisoning)
    Pretilost / debljina
    Manjak volumena tečnosti
    Laktacidoza
    Ketoacidoza (dijabetična, uslijed gladovanja)
    Hipotireoza (hypothyroidism)
    Hiperparatireoza
    Sarkoidoza
    Lijekovi (tiazidni diuretici, diuretici bubrežne petlje, niske doze salicilata, etambutol, pirazinamid, ciklosporin, levedopa, metoksifluram, zloupotreba laksativa)
    Alkohol

Uzroci sniženih vrijednosti:

    Lijekovi: alopurinol, visoke doze acetilsalicilne kiseline, probenecid, varfarin, kortikosteroidi
    Nedostatak ksantin oksidaze (deficiency of xanthine oxidase)
    Sindrom neprikladne sekrecije antidiuretskog hormona (SIADH)
    Fanconi -jev sindrom (renal tubular deficits: Fanconi's syndrome)
    Alkoholizam (alcoholism)
    Bolest jetre (liver disease)
    Dijeta deficitna u proteinima ili purinima (diet deficient in protein or purines)
    Wilson -ova bolest (Wilson's disease)
    Hemohromatoza (hemochromatosis)

Literatura:
Barbara A. Bullock, Reet L. Henze, Focus on Pathophysiology
Ravel R.: Clinical Laboratory Medicine, Mosby
Samir P. Desai, MD: Clinical's guide to Laboratory Medicine
Topić Elizabeta, Primorac Dragan, Janković Stipan: Medicinskobiokemijska dijagnostika u praksi

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.