srijeda, 21. studenoga 2012.

Reumatizam


Reuma je tako odomaćena reč u svakodnevnom govoru da i ne razmišljamo o njenom značenju. Ipak, malo je onih koji bi je na tako pristupačan i razumljiv način objasnili, kao što je to učinio dr Vladeta Jerotić u svojoj knjizi „Čovek i njegov identitet“:

„Pod reumatizmom ili reumom u medicini se podrazumeva mnoštvo oboljenja ne uvek jasnog porekla, toka i posledica, a koja imaju nešto zajedničko: smetnje pri pokretima u mišićima, tetivama, kostima ili zglobovima. Pošto je svako od nas imao ili povremeno ima bolove u mišićima, tetivama, kostima ili zglobovima, koji su praćeni ograničenošću ili čak nemogućnošću kretanja, možemo uopšteno reći da je svaki čovek pomalo reumatičar“.


U kojoj se meri ljudi sažive sa ovom neprijatnom, „dosadnom“, ali gotovo neizbežnom saputnicom starijeg doba, govori i rečenica koja se često može čuti u lekarskoj ordinaciji: „Doktore, ja nisam bolestan, meni su samo potrebni lekovi za reumu“.

Reumatizam je odavno poznata bolest. U staro doba smatralo se da ga uzrokuju bolesni telesni sokovi „koji se često slivaju iz mozga u telo, i izazivaju bolove, koji mogu biti različite jačina, a najradije se lokalizuju u zglobovima, mišićima i živcima“. Od ovakvog shvatanje i potiče naziv reumatizam, skraćeno reuma, što je grčka reč i znači - strujati, proticati, teći.

Danas je poznato da postoje različite reumatske bolesti koje mogu biti izazvane zapalenjem, mehaničkim oštećenjima ili promenama u metabolizmu, a ređe se javljaju kao posledica uzimanja nekih vrsta lekova. Iako je medicina u velikoj meri razjasnila načine na koje ove bolesti nastaju i dalje postoje slučajevi kada uzroci reumatičnih tegoba ostaju nepoznati, za koje se kaže tek da su funkcionalne prirode, što znači da ne mogu da se zapaze promene u strukturi zahvaćenih tkiva koje bi objasnile prirodu tegobe. Ove bolesti su česte i procenjuje se da samo od reumatoidnog artritisa boluje oko 0,5 odsto stanovništva Srbije. S obzirom na to da one pogađaju ljude srednjeg životnog doba i mlade finansijski izdaci vezani za samo lečenje bolesti i njihovih komplikacija, a posebno vezani za odsustvovanje sa posla i često neophodne skupe ortopedske intervencije su veliki.

Izvor: Reumatologija, Beograd 2007

Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.