četvrtak, 9. veljače 2012.

Ovisnost o drogama

U posljednje vrijeme sve više opasnosti prijeti pojedincu, obitelji i društvu od upotrebe pojedinih droga. Stoga pojedine pojave ovisnosti o drogama mora upoznati i žena kako bi mogla zauzeti ispravan stav i zaštititi sebe i svoju obitelj, a prije svega svoju djecu, pred opasnostima koje može donijeti navikavanje na drogu i ovisnost o njoj.Što je ovisnost o drogama ?

Prema današnjim shvaćanjima, ovisnost o drogama naziva se bolest koja se sastoji od pojave bolesne ovisnosti o nekom sredstvu, bilo da je riječ o sredstvu koje se nalazi u prirodi (gljive, pojedine druge biljke itd.) bilo o sredstvu koje se dobiva sintetski, tj . na umjetan način. Zavisnost o sredstvu psihološke je ili fizičke naravi, ili kombinirano, psihološke i fizičke naravi. Svjetska zdravstvena organizacija preko svoje skupine eksperata formulira ovisnost kao stanje periodičkog ili kroničnog otrovanja, izazvanog ponavljanim uzimanjem prirodne ili sintetske droge, a karakteristike su takvog otrovanja ove : nesavladiva potreba za uzimanjem droge i njenom nabavkom pod svaku cijenu ; sklonost povišenju uzimane količine (pojava tolerancije ) ; psihička i fizička zavisnost o djelovanju droge, i štetno djelovanje na osobu koja uzima drogu, uz štetno djelovanje na društvo.

Odnos pojedinca prema sredstvu ovisnosti

Uglavnom se razlikuju četiri oblika odnosa pojedinca prema sredstvu zavisnosti : potpuni apstinenti, tj. osobe koje ne uzimaju nikakva sredstva ; ljudi koji povremeno uzmu neko sredstvo. U tom se slučaju može govoriti o normalnoj, dopuštenoj potrošnji sredstava radi liječenja ili eksperimentiranja sredstvom ; tj . čovjek se na određeno sredstvo može priviknuti, pa u tom slučaju može, ako prestane uzimati sredstvo, imati osjećaj da mu sredstvo na koje se privikao nedostaje . Tada se govori o navikavanju ; konačno, čovjek može postati tako zavisan o sredstvu da dolazi do psihičkih ili fizičkih znakova oduke ako ga prestane uzimati. Psihička ovisnost javlja se kao nesposobnost pojedinca da psihičku napetost kontrolira bez droge, a ako se bolesnik okani droge, javljaju se psihički poremećaji . Fizička se ovisnost sastoji od pojave da pojedina droga ulazi toliko duboko u čitav tjelesni rad organizma (metabolizam) da, ako se prestane uzimati, dolazi do poremećaja s manje ili više izraženim fizičkim i psihičkim smetnjama tj . simptomima oduke.

Sredstva koja izazivaju ovisnost

Nekad se upotrebljavao relativno mali broj sredstava koja su izazivala bolesnu zavisnost . Uglavnom su se upotrebljavala sredstva biljnog porijekla koja su izazivala bilo smirenje i euforično, ugodno raspoloženje, bilo stimulirala, uz ugodni osjećaj snage i zadovoljstva. Međutim, stvarnost je posljednjih nekoliko decenija drugačija. Pored klasičnih sredstava, upotrebljava se velik broj različitih sintetski dobivenih preparata koji se katkada upotrebljavaju i u medicini, ali i drugih koj i se upotrebljavaju u tehnologiji. Broj sredstava koja danas uzimaju ovisnici, nepregledan je , a o mnogim od njih još se dosad mnogo ne zna. Većina najproširenijih sredstava ovisnosti javlja se tek posljednjih 70 godina. Dovoljno je spomenuti da se prvi barbiturati (sredstva protiv besanice) javljaju na tržištu godine 1903 . Mnoga farmaceutska sredstva, koja danas upotrebljavaju ovisnici, uvedena su u medicinu, u uvjerenju da ne izazivaju ovisnost.  Treba spomenuti kao primjer samo preludin, koji se još nedavno i u nas upotrebljavao kao sredstvo za mršavljenje , a danas je sigurno ustanovljeno da može izazvati ovisnost.

Depresori središnjeg živčanog sustava

Depresori djeluju deprimirajuće , paralizirajuće na središnji živčani sustav. Među njih idu uspavljujuća sredstva: opium, heroin, morfij, kodein, kao i neki sirupi protiv kašlja u kojima ima kodeina i neke tablete protiv boli koje , isto tako, sadrže kodein. Sredstva iz te skupine uzimaju se na različite načine: pušenjem, uzimanjem u obliku tableta ili kapi, u injekciji (u venu ili mišić) , u supozitorijima (čepićima). Efekti dugotrajnog uzimanja osobito su jako izraženi i očituju se znacima poremećaja psihičkih i fizičkih funkcija. Obično se u zavisnika koji uzimaju sredstva iz te skupine javljaju slijedeći simptomi : zatvorenost (opstipacija), gubitak apetita i tjelesne težine, privremena impotencija i sterilitet, apatija itd.

NARKOMANIJA. Naziv » narkomanija « , koji se još upotrebljava, ne odgovara jer nije uvijek riječ o ovisnosti o narkoticima.  Svjetska zdravstvena organizacija govori, preko svoje grupe eksperata, o ovisnostima. Obično se sredstva koja uzimaju ovisnici u običnom govoru nazivaju droge. Ni taj naziv nije sasvim ispravan jer riječ droga u stručnom smislu ima sasvim određeno značenje .

TABLETOMANIJA Posljednjih je decenija farmaceutska industrija proizvela velik broj lijekova koji mogu izazivati bolesnu zavisnost, a mnogi od tih lijekova mogu se nabaviti u slobodnoj prodaji. Za mnoga od tih sredstava se, u momentu njihova uvođenja u upotrebu, mislilo da ne izazivaju zavisnost pa su se, bar u ono vrijeme dok se nije utvrdilo da izazivaju zavisnost, mogla nabavljati u slobodnoj prodaji. Uglavnom je riječ o sredstvima koja služe uklanjanju boli, sredstvima za spavanje i mnogim drugima. Budući da se ta sredstva obično uzimaju u obliku tableta, a mnoga od njih, bar u ograničenim količinama, dobivaju u slobodnoj prodaji, uvriježilo se za tu vrstu zavisnosti naziv tabletomanija. Mnogi misle da je tabletomanija blaži, manje opasan oblik zavisnosti, pa govore o takozvanoj maloj narkomaniji ili maloj zavisnosti .

ZLOUPOTREBA LIJEKOVA Razlikuju se dva tipa zloupotrebe lijekova i omamljujućih sredstava. U prvom slučaju riječ je o jednostavnom privikavanju na lijek ; tada nema ni psihičke (osim izuzetno) ni fizičke zavisnosti. U drugom slučaju dolazi do psihičke i fizičke ovisnosti, tj . prave ovisnosti . Hoće li se javiti privikavanje ili ovisnost, stoji do vrste sredstva i mnogih drugih činitelja.

BARBITURATI. Mada i barbiturati idu u skupinu depresora središnjeg živčanog sustava, treba ih prikazati u posebnoj skupini jer su oni sredstva koj a se masovno uzimaju , nisu tako strogo kontrolirana, a često se mogu dobiti i u slobodnoj prodaji.

LIJEČENJE I REHABILITACIJA OVISNIKA Ovisnost o drogi poremecaj je ponašanja koji počinje bezazleno i dugo traje prije nego dođe do liječenja. Liječenje i rehabilitaciju treba poduzeti što je moguće ranije, jer kad jednom ovisnik prijeđe na opijumska sredstva i o njima postane fizički zavisan, razultati nisu najbolji .

Nadalje, nije dovoljno da netko neko vrijeme ne uzima drogu i da svlada apstinencijske pojave , nego je potrebna dugotrajna naknadna socijalna rehabilitacija, koja treba trajati bar 5 godina. Liječenje treba provesti tim posebno doškolovanih stručnjaka (liječnik, medicinska sestra, psiholog, socijalni radnik), a najbolje su grupne metode liječenja.

U liječenju treba da sudjeluje aktivno i sam bolesnik i članovi njegove obitelji . Katkada znatnu pomoć mogu pružiti i druge osobe iz društvenih skupina u kojima se bolesnik kreće i živi. Bez obiteljskog liječenja teško da se mogu postići povoljni razultati. Lij ečiti se može bolnički i izvanbolnički. U početku će u svakom slučaju biti najbolje započeti bolničko liječenje . Bolničko se liječenje može provoditi i u otvorenom odjelu . U liječenju mogu biti od koristi klubovi liječenih zavisnika. Na kraju treba spomenuti i razna mišljenja o načinu kako da se započne liječenje – naglim ukidanjem droge ili postepenim smanjenjem doze . Najbolje je liječenje započeti naglim prekidom, ali u bolnici i pod kontrolom iskusnog tima, jer inače može doći do teških i po život opasnih komplikacija.


izvor: www.savjetnica.com


Korisne informacije o zdravlju i prehrani možete pronaći na:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.