četvrtak, 9. veljače 2012.

Alkoholizam, karakteristike i oblici liječenja

AKUTNO PIJANO STANJE. Liječenje akutnog pijanog stanja, koje se sastoji u pokušaju da se pijana osoba što prije otrijezni i da se spriječe komplikacije akutnog otrovanja, bit će samo ukratko spomenuto. Mada akutno pijanstvo ne spada u alkoholizam, ipak spada u poremećaje vezane uz pijenje alkoholnih pića i izaziva velik broj poremećaja u pojedincu, njegovoj obitelji i u društvu . Svako teže akutno pijanstvo opasno je po zdravlje i život. Kad se jedanput uzme smrtonosna doza, medicina može vrlo malo učiniti, i smrt zbog akutnog otrovanja alkoholom nije rijetka. Obično je riječ o mladim ljudima koji iz oklade, nadušak, popiju veću količinu koncentriranog alkoholnog pića.ALKOHOLIZAM. Bolest izazvana dugotrajnom, prekomjernom potrošnjom alkoholnih pića – alkoholizam – kroničnog je karaktera. Oštećenja zdravlja, koja nastupaju u tijeku alkoholizma, mogu biti fizička i psihička. Kako alkoholizam izaziva zavisnost o alkoholnom piću, alkoholičar je spreman žrtvovati zdravlje, novac, svoju obitelj i ugled da bi došao do pića. Zbog toga se s vremenom u alkoholičara javljaju i promjene ličnosti, koje od ugodnog i pristojnog čovjeka učine ono što vidimo u kroničnog alkoholičara. Za vrijeme liječenja nije dovoljno da alkoholičar prestane piti, već ga treba spriječiti da nakon kraćeg vremena počne ponovo piti . Treba ga preodgojiti i vratiti mu njegove nekadašnje ljudske kvalitete. Sve to traži dugotrajan postupak preodgajanj a koji traje najmanje godinu dana, a često i godine, pa i čitav život. Kako alkoholizam zahvaća ne samo alkoholičara već i članove njegove obitelj i i društvene skupine u kojoj se kreće, u liječenju će alkoholičara morati sudjelovati i članovi njegove obitelji, kao i članovi društvenih skupina, u kojima se on kreće i radi . Lakši slučaji mogu se liječiti izvanbolnički (ambulantno). Najčešće alkoholičara treba, bar u početku, liječiti u bolnici . Danas se organiziraju specijalni bolnički odjeli a i čitave ustanove za liječenje alkoholičara. Alkoholizam se liječi pojedinim lijekovima, različitim drugim postupcima i u klubovima liječenih alkoholičara.

LIJEKOVI KOJIMA SE LIJEČI ALKOHOLIZAM. Od lijekova kojima se liječe alkoholičari treba prije svega spomenuti različite vitamine. Zbog djelovanja alkohola, zbog često neredovite prehrane i zbog oštećenja probavnih organa u alkoholičara dolazi do pomanjkanja pojedinih vitamina, osobito B 1 vitamina . Pomanjkanje vitamina dovodi do oštećenja pojedinih organa, a prije svega do oštećenja živčanog sustava, pa to pomanjkanje treba nadoknaditi lijekovima koji sadrže vitamine. Nadalje, preporučuje se dijeta bogata bjelančevinama. I drugi lijekovi , koj ima se liječe oštećenja pojedinih organa (jetre, srca itd) izazvana alkoholom, mogu se primijeniti u liječenju. Posebnu važnost imaju lijekovi za koje se obično misli da djeluju direktno na alkoholizam . Još prije drugog svjetskog rata uvedeno je liječenje posebnim sredstvima (apomorfin i emetin), koja izazivaju povraćanje . Tim se sredstvima nastoji alkoholičaru izazvati tzv. uvjetni refleks gađenja prema alkoholnom piću. Ako takvo liječenje uspije, bolesnik često već pri samoj pomisli na alkoholno piće dobiva osjećaj gađenja i mučnine, uz povraćanje .  Alkoholizam se liječi i upotrebom različitih lijekova za smirivanje . Ti su lijekovi korisni, osobito u prvim danima nakon prekida pijenja, kad je alkoholičar razdražljiv, a često i sklon depresivnim raspoloženjima. U takvom depresivnom stanju, događa se da alkoholičar počini samoubojstvo, pa mu treba obratiti specijalnu pažnju . Međutim, izlječenje alkoholizma ne može se postići samo lijekovima. Na alkoholičara treba djelovati psihičkim sredstvima i pružiti mu prijateljsku pomoć od strane društva.

DRUGI POSTUPCI U LIJEČENJU ALKOHOLIČARA. Liječenje alkoholizma traži dugotrajan postupak u kojem je najvažnije dovesti do izmjene alkoholičareve ličnosti i potaći aktivaciju bolesnika da se sam liječi . U posljednje se vrijeme smatra da je takvo psihičko djelovanje na alkoholičara najbolje poduzeti u skupini alkoholičara (grupna psihoterapija) . Postupak u skupini obično vodi specijalno školovan liječnik, no u liječenju može sudjelovati, a često ga i samostalno provoditi, i psiholog, socijalni radnik i medicinska sestra.

KLUBOVI LIJEČENIH ALKOHOLIČARA. Samo liječeni alkoholičar može u potpunosti razumjeti poteškoće kroz koje prolazi alkoholičar, a osobito one poteškoće kroz koje prolazi alkoholičar za vrijeme liječenja. To su još godine 1935. ustanovila dva alkoholičara u SAD, jedan liječnik a drugi bankovni činovnik, Bob i Bill, pa su osnovali prvo udruženje alkoholičara, koje ima za cilj međusobnu pomoć i liječenje.

izvor: www.savjetnica.com


Korisne informacije o zdravlju i prehrani možete pronaći na:


Nema komentara:

Objavi komentar

Napomena: komentar može objaviti samo član ovog bloga.